Ise-Kii, Japan

Ise-Kii, Japan

 Kyoto, Japan

Kyoto, Japan

 Ise-Jingu, Japan

Ise-Jingu, Japan

 Shaolin Monastery, China

Shaolin Monastery, China

 Zhongyue Temple, China

Zhongyue Temple, China

 Bodnath, Nepal

Bodnath, Nepal

 Bodnath, Nepal

Bodnath, Nepal

 Papua New Guinea

Papua New Guinea

 Papua New Guinea

Papua New Guinea

 Jerusalem, Israel

Jerusalem, Israel

 Calanais, Scotland

Calanais, Scotland

 Meteora, Greece

Meteora, Greece

 Saint Sergius, Russia

Saint Sergius, Russia

 Saint Sergius, Russia

Saint Sergius, Russia

 Easter Island, Chile

Easter Island, Chile

 Easter Island, Chile

Easter Island, Chile

 Amritsar, India

Amritsar, India

 Pashupatinath, Nepal

Pashupatinath, Nepal

 Pasgupatinath, Nepal

Pasgupatinath, Nepal

 Bodhgaya, India

Bodhgaya, India

 Bodhgaya, India

Bodhgaya, India

 Bodhgaya, India

Bodhgaya, India

 Varanasi, India

Varanasi, India

 Varanasi, India

Varanasi, India

 Lhasa, Tibet

Lhasa, Tibet

 Lhasa, Tibet

Lhasa, Tibet

 Altoetting, Germany

Altoetting, Germany

 Mount Sinai, Egypt

Mount Sinai, Egypt

 St. Catherine Monastery, Egypt

St. Catherine Monastery, Egypt

 Sevilla, Spain

Sevilla, Spain

 Sevilla, Spain

Sevilla, Spain

 Sevilla, Spain

Sevilla, Spain

 Sevilla, Spain

Sevilla, Spain

 Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

 Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

 Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

 Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

 Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

 Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

 Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

 Petra, Jordan

Petra, Jordan

 Mississippi, USA

Mississippi, USA

 Ise-Kii, Japan
 Kyoto, Japan
 Ise-Jingu, Japan
 Shaolin Monastery, China
 Zhongyue Temple, China
 Bodnath, Nepal
 Bodnath, Nepal
 Papua New Guinea
 Papua New Guinea
 Jerusalem, Israel
 Calanais, Scotland
 Meteora, Greece
 Saint Sergius, Russia
 Saint Sergius, Russia
 Easter Island, Chile
 Easter Island, Chile
 Amritsar, India
 Pashupatinath, Nepal
 Pasgupatinath, Nepal
 Bodhgaya, India
 Bodhgaya, India
 Bodhgaya, India
 Varanasi, India
 Varanasi, India
 Lhasa, Tibet
 Lhasa, Tibet
 Altoetting, Germany
 Mount Sinai, Egypt
 St. Catherine Monastery, Egypt
 Sevilla, Spain
 Sevilla, Spain
 Sevilla, Spain
 Sevilla, Spain
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Petra, Jordan
 Mississippi, USA

Ise-Kii, Japan

Kyoto, Japan

Ise-Jingu, Japan

Shaolin Monastery, China

Zhongyue Temple, China

Bodnath, Nepal

Bodnath, Nepal

Papua New Guinea

Papua New Guinea

Jerusalem, Israel

Calanais, Scotland

Meteora, Greece

Saint Sergius, Russia

Saint Sergius, Russia

Easter Island, Chile

Easter Island, Chile

Amritsar, India

Pashupatinath, Nepal

Pasgupatinath, Nepal

Bodhgaya, India

Bodhgaya, India

Bodhgaya, India

Varanasi, India

Varanasi, India

Lhasa, Tibet

Lhasa, Tibet

Altoetting, Germany

Mount Sinai, Egypt

St. Catherine Monastery, Egypt

Sevilla, Spain

Sevilla, Spain

Sevilla, Spain

Sevilla, Spain

Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

Lalibela, Ethiopia

Petra, Jordan

Mississippi, USA

show thumbnails